RADE MILJANOVIĆ

Osnove Javaskript jezika

besplatna e-knjiga sa tutorijalom o Javaskript jezikuUPOZORENJE: Ukoliko niste savladali osnove HTML i CSS jezika, ne možete otpočeti sa učenjem Javaskript jezika jer on zahteva osnovno znanje o njima, na koje se nadograđuje. Stoga, najpre se upoznajte sa osnovama HTML i CSS jezika

Sadržaj:

Šta je Javaskript?
Šta sve može Javaskript?
Javaskript Tag
Šta je Javaskript?

Javaskript je skriptni jezik namenjen boljoj funkcionalnosti HTML stranica i njihovoj inteakciji sa korisnicima.
Javaskript, zajedno sa HTML i CSS-om, pripada FRONTEND jezicima, to jeste, u brauzerima klijentima vidljivoj prednjoj strani.

Za razliku od BEKEND(backend) jezika (PHP, JAVA, RUBI..), koji se izvršavaju negde na serverima i koji su nevidljivi korisnicima, FRONTEND jezici se izvršavaju ispred nas u našem vizuelnom polju.
Javascript i Java uopšte nisu slični, ni srodni jezici, to su dva potpuno različita jezika.
Šta sve može Javaskript?

  • Napraviti HTML stranice dinamičnim
  • Prikazuje informacije i obaveštenja
  • Upravljati brauzerom
  • Validirati podatke na HTML stranicama
  • Kreirati kolačiće sa podacima...

Osnovni ili izvorni Javaskript nazivamo još nativ (eng. native) Javaskript.
U Javaskript jeziku postoji napisan veliki broj biblioteka i frejmvorka koje omogućavaju lakše i brže kodiranje i učitavanje HTML stranica. Najpoznatiji su JQuery, React, Angular, Vue, Node...

JAVASCRIPT tag

Poput CSS-a, Javaskript kod se može smestiti u posebne eksterne Javaskript fajlove, sa .js ekstenzijom ili dirketno na HTML stranici.
Za upotrebu Javaskript koda na HTML stranici, mora se koristiti globalni Javaskript tag:

<script type="text/javascript">

--- ovde se ispisuje kod ---

</script>

a u HTML5 koristi se skraćeni oblik.

<script>

--- ovde se ispisuje kod ---

</script>

Javakript kod se može postaviti svuda, i u <head> sekciji, i u <body> sekciji.


Poput eksternih CSS fajlova, Javaskript eksterni fajlovi mogu se uvesti putem <script> tagova.

<script type="text/javascript" src="imeFajla.js"> </script>

Takođe, Javaskript fajlovi mogu se omogućiti (uvesti ) iz domena i URL adresa drugih sajtova.

<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/filename.js"> </script>


< >

WEB DESIGN & PROGRAMMING
IT present

TUTORIJALI © elektronska knjiga